Регистрация по Търговския закон (ТЗ):

На основание чл.3, ал.1 от Търговския закон с решение №5887 от 16.12.1994 година на ВОС вписа в регистъра за търговски дружества под №23, том/стр. 58/89 по ф.д. №5887/1994, ЕФН 0394058872, Дружество с ограничена отговорност с фирма “ДЕКАЗ” ООД

Предмет на дейност:

Предприемачество, строителство в и извън страната; покупко-продажби и посредничество с недвижими имоти и други вещни права; дърводелство, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, и таксиметрови услуги в и извън страната; вътрешна и външна търговия; ремонт и селскостопанска дейност.

Управленческа структура и работници:

Съдружници са:
Емил Златев Михов , гр. Варна, ул.”Константин Фотинов” 5
Калин Емилов Златев, гр. Варна, ул. “Никола Михайловски” 17
Златин Емилов Златев, гр. Варна, ул. “Константин Фотинов” 5

Дружеството се управлява от Управител и представлява от:
Емил Златев Михов

Длъжностите във фирмената структура са:

Технически ръководител:
Веселка Николова

Касиер:
Добринка Христова Михова

Счетоводител:
Кина Корчева

Контактна информация:
гр. Варна, ул."Константин Фотинов" 5
телефони за контакти: 052/36 20 09, 052/64 28 75, 052/64 30 50
факс: 052/64 40 04
GSM: 0888 52 59 46, 0888 52 61 29

 
 
дизайн и изработка Extreme